Vijfhuizen RP Algemene regels

I. Discord gedragsregels

Regel 1

Wees respectvol en vriendelijk naar elkaar toe. Discussies zijn perfect mogelijk, doe dit echter wel met verstand en in desbetreffend discussie kanaal. Ruzie zoeken, stoken en het lekken van persoonlijke informatie over een ander zal zwaar gestraft worden.

Regel 2

Onnodig schelden, homofobie, seksisme, racisme, transfobie en andere vormen van discriminerende taal zijn niet toegestaan.

Het gebruik van het “k woord” zal onmiddellijk bestraft worden met een permanente ban.

Regel 3

Geen NSFW content. Dit houdt ook je avatar of naam in. Wie denkt grappig te zijn en illegale NSFW content te plaatsen zal ook met veel plezier aangegeven worden.

Regel 4

Het is niet toegestaan om zomaar te gaan spammen in kanalen.

Voor tekst kanalen houdt dit in dat je niet per woord gaat enteren, ontelbare keren hetzelfde bericht gaat plaatsen of willekeurig rollen te taggen.

Voor voice kanalen houdt dit in dat je niet gaat “micspammen” of onnodig gaat schreeuwen/geluid maken. 

Regel 5

Reclame maken is niet toegestaan in deze Discord.

Een uitzondering hierop is het promoten van je stream wanneer je op Vijfhuizen aan het streamen bent. Doe dit dan wel in desbetreffend kanaal. (media-kanaal of content-kanaal)

Ook het stiekem reclame maken in DM’s van onze leden is strikt verboden. Hierop staat een permanente ban.

II. Server gedragsregels

Begrippen met betrekking tot roleplay:

RP = Roleplay

OOC = Out of Character. Hier spreek je buiten de roleplay om.

IC = In Character. Hier spreek je in de naam van je Roleplay karakter.

FailRP = Algemeen begrip, dit houdt in dat de Roleplay geen logica heeft of niet als Roleplay kan gezien worden, wanneer iemand zich niet aan de waarden van Roleplay houd.

VDM = Vehicle Deathmatch. Zomaar zonder enige geldige reden mensen aanrijden.

RDM = Random Deathmatch. Zomaar mensen neerslaan, doodsteken of doodschieten.

GTA Driving = Als een gek rondrijden, veel te snel rijden, stunt jumps doen, manoeuvres uitvoeren die in het echt nooit mogelijk zijn.

Bans

Permanente Bans:

Dit soort bans worden nooit teruggedraaid, tenzij met uitzonderlijke toestemming van het beheer. Deze bans worden gegeven voor het volgende:

– Hacking/Cheating = Lua injectors, mod menus, trainers, Cheat engine, zware bug abuse waar je een groot voordeel uithaalt.

– Software gebruiken waardoor er iets aangepast wordt in de game behalve een visuele graphics pack. Bv: programma waardoor je een reticle op je scherm hebt.

– Schelden met het K woord (ziekte).

– Discriminatie / Racisme met als doel iemand te kwetsen (dus niet voor Roleplay redenen).

– De stad inkomen met als enigste doel om te trollen of mensen kwaad te doen. Kortom wanneer je stad inkomt met als doel niet te roleplayen.

Tijdelijke bans:

Wanneer je een ban ontvangt voor een bepaalde tijdsduur:

– VDM / RDM / Fail RP

– Continu OOC blijven praten ingame.

– Niet houden aan de regels van Roleplay in het algemeen.

Dit zijn natuurlijk maar enkele redenen waardoor je een tijdelijke ban kan ontvangen. Deze lijst gaat nog een eind door. Maar om het kort te houden: Zodra je denkt dat je bezig bent met iets wat hoogstwaarschijnlijk niet overeenkomt met de regels, kan je dit beter staken.

Algemene regels betreffende de stad

Volgende regels dienen ten allen tijde in acht te worden genomen. Bij het verbreken van de regels zal je gewaarschuwd of aangesproken worden. Tenzij er reeds meerdere dingen hebben voorgedaan, kun je een ban verwachten.

Schelden en grof taalgebruik:

Schelden in Vijfhuizen is mogelijk! Soms past het gewoon bij je RP karakter, hier hebben wij geen probleem mee. Hou het echter wel netjes en respectvol, en weet wanneer te stoppen. Iedereen uitschelden zonder geldige reden of met als doel mensen te kwetsen zal bestraft worden.

Het schelden op basis van gender is niet toegestaan. Iedereen is gelijk! Continu sarcastische opmerkingen hierover tegenover een persoon met als doel deze te kwetsen zal ook bestraft worden.

Random Deathmatch

Ook wel bekend als RDM. Dit houdt in dat je zonder enige reden mensen gaat vermoorden. Ook indien je een reden hebt, wordt er verwacht dat je dit op een manier doet waar Roleplay aan gekoppeld zit. Zomaar even een korte roleplay opzetten van één minuut wordt niet als geldig beschouwd.

Vehicle Deathmatch

Ook wel bekend als VDM. Dit houdt in dat je een voertuig gaat gebruiken om mensen zomaar dood te rijden. Hierop zal hard gecontroleerd worden. Het is mogelijk dat dit in Roleplay kan gebeuren, echter dient dit heel goed uitgewerkt te worden. Met andere woorden zomaar iemand gaan dood rijden met een snelheid van 200km/u omdat je deze persoon niet “leuk vind” is geen geldige reden. Zomaar inrijden op groepen zonder enige reden zal onmiddellijk bestraft worden met een ban.

Combat Logging

Dit houdt in dat je de stad verlaat wanneer je je nog in een lopende roleplay situatie bevindt. Voorbeelden hiervan zijn achtervolgingen met de politie, gijzelingen of algemene roleplay met mensen. Het is niet de bedoeling wanneer iets niet voordelig voor je uitkomt, je onmiddellijk de stad uitgaat. Hierop zal je aangesproken worden.

Verder is het ook zeker niet toegestaan om de stad te verlaten wanneer je bewusteloos/dood ligt met als doel opnieuw levend de stad in te komen zonder iets te verliezen, terwijl er ambulance of staff leden aanwezig zijn in de stad.

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat je voor dringende reden de stad uit moet, geef dit dan ook aan bij desbetreffende personen of staff in OOC. Indien je bijvoorbeeld in een achtervolging zit, is het echter wel de bedoeling dat je je roleplay afmaakt zodra je weer de stad in bent door dan bijvoorbeeld naar het Hoofd bureau te gaan.

Character Breaking

Dit houdt in dat je zomaar tijdens roleplay of tijdens je bezoek in de stad OOC gaat praten zonder reden. Dit geldt voor zowel voice, als alles op de telefoon. Is het wat later in de avond en sta je gezellig te praten met een groepje bekenden? Dan kan dit best. Zolang iedereen hiermee akkoord gaat. Het is echter niet de bedoeling dat er zomaar OOC gepraat wordt in lopende roleplay. 

Meta Gaming

Dit houdt in dat je informatie gebruikt die je buiten de stad hebt gekregen, om in de stad voordeel te halen. Een voorbeeld hiervan zijn drugs locaties.

Je dient alles te weten te komen in Roleplay, en dus niet via iemand buiten roleplay om. Ook wanneer je samen zit in Discord met een bepaalde groep, is het niet de bedoeling dat je informatie die je daar verkrijgt, gaat gebruiken in Roleplay.

Het gebruiken van informatie die je hebt gekregen via streams, is ook absoluut verboden.

Rijgedrag

Zolang je auto in staat is om te blijven functioneren, mag je een hele hoop dingen doen. Wij hebben er bijvoorbeeld geen probleem mee dat je offroad gaat tijdens een politie achtervolging, echter zal de politie dit dan ook doen. Het is niet de bedoeling dat je gaat doen aan GTA Driving. Dit houdt in dat je nog steeds geen stunt jumps mag doen of jezelf de lucht mag in katapulteren. Ook is het niet toegestaan om met overdreven snelheid te gaan rondrijden in de stad. 

Powergaming

Powergaming is niet toegestaan. Wat is powergaming?

Een voorbeeld: Je plukt een willekeurig persoon van de straat, ontvoert hem / haar en brengt haar / hem naar een ATM waar je hem / haar verplicht om al het geld van de rekening af te halen en aan jouw te geven.

Dit soort Roleplay is niet toegestaan. Verder houdt dit ook in dat je niet zomaar achter iemand kan staan en opeens kan boeien. Je dient aan te geven dat je iemand kan boeien en dit moet ook “mogelijk” zijn. Je kan niet verwachten dat je iemand zomaar kan boeien zonder hem te kunnen bedreigen om niks terug te doen.

Extra puntje betreffende powergaming in verband met spullen en het politiekorps: Het is vanuit het korps niet toegestaan om in beslag genomen goederen, dienstwapens, magazijnen of wat dan ook te verkopen aan inwoners. Het is dan ook niet toegestaan om constant agenten te proberen om te praten om dit wel te doen. Ken je overigens een persoon in het korps die dit wel aanbiedt? Geef dit dan aan bij staff, doe je dit niet zal ook jij gestraft worden bovenop de agent.

Overvallen

Indien je een overval pleegt zijn hierover ook enkele regels/hulplijnen:

Bij een overval met geweld ben je vrij om de roleplay aan te gaan zoals je zelf wenst. De politie is vrij om binnen te vallen zodra ze te weten komen dat je geen gijzelaar of “leverage” hebt. Bij een gijzelaar of enige vorm van invloed maak je betere kans. 

Het is niet toegestaan om een eigen kennis of vriend te gijzelen die onderdeel is van het complot.

Verder kun je ook een overval plannen door middel van een leuke roleplay aan te gaan. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld als klusjesbedrijf ondertussen een overval pleegt met het excuus dat jullie er niks mee te maken hebben. Hieromtrent zijn echter wel regels.

Bank: Bij een overval op een (zowel grote als kleine) bank is het niet meer toegestaan om dit te doen zonder enige vorm van een document. Dit kan bijvoorbeeld een foto zijn van een zelf opgemaakt document die verstuurd kan worden via Discord.

 Ingame een kladblok erbij nemen en er enkele minuten omheen praten is dus niet voldoende. Staff zal hiervoor niet straffen, echter behoudt de politie het volle recht om je “document” onmiddellijk nietig te verklaren met de gevolgen van dien.

Winkels/juwelier/etc: Betreffende dit soort overvallen zijn de regels wat lakser. Hier is het wel toegestaan om een roleplay op te zetten van bijvoorbeeld een klusjesbedrijf zonder document. Een kladblok ingame nemen is dus al voldoende. Onthoud wel dat de roleplay en uitleg hier rond voldoende moet zijn. Eén minuut korte uitleg zonder enige moeite zal dus ook niet pakken bij de politie.

Belangrijk: Het is niet de bedoeling dat je van winkel naar winkel of bank naar bank gaat met telkens hetzelfde verhaal indien je een roleplay opzet. Dit geldt voor zowel echte opgemaakte documenten als de kladblok met een verhaaltje. Indien de politie telkens hetzelfde “bedrijf” vat bij een melding zullen ook zij hier doorheen kijken.

Het overvallen van je eigen winkel: Het is NIET toegestaan om je eigen winkel te overvallen met één of ander verhaal tegenover de politie dat het je eigen winkel is en je bezig bent met de kluis te legen of iets in deze aard. De politie zal hier onmiddellijk doorheen kijken en je onmiddellijk arresteren met de volledige straf tot gevolg.

Onthoud verder alsjeblieft dat overvallen risicovol zijn. Je wint sommige, je verliest sommige. Grotere kans dat je deze verliest. Telkens staff gaan bijroepen omdat je niet akkoord bent met hoe het is afgelopen zal bestraft worden. Tenzij er sprake is van fail rp.

Hulpdiensten

Indien je bent “flauwgevallen” of gewond bent geraakt waardoor je op de grond ligt, dient er uiteraard ambulance te komen. Je kan hiervoor een melding maken. Combat loggen in dit soort situaties is niet toegestaan. Maak het ook leuk voor de ambulance, en speel de roleplay mee waar mogelijk. Let er ook op dat je bijvoorbeeld niet bij een kogel door je hoofd gaat doen alsof het maar om een “schram” gaat.

Indien je in de problemen zit met de politie, is het natuurlijk ook zeker mogelijk dat je gewond bent geraakt tijdens een situatie of achtervolging. Let er hier ook op dat niet iedere achtervolging/roleplay met de politie eindigt op je karakter die “dood” gaat. Dit kan natuurlijk wel eens gebeuren, maar dit iedere keer doen om de roleplay te ontlopen is een no go. Verder willen we benadrukken om ten aller tijden nog steeds respect te hebben voor de politie. Je hebt natuurlijk altijd roleplay senarios waar je aangehouden wordt en hier niet mee eens bent, dit is ook mogelijk. Maar let er op dat je niet constant 24/7 de politie gaat beklagen zonder een goede reden. Zij doen het namelijk ook maar voor hun plezier, en vooral ook voor dat van jou.Het is niet toegestaan om personen van volgende overheidsdiensten te gijzelen als ze in dienst zijn: 

-ambulance

-wegenwacht

-uber

Het is niet toegestaan om mensen van de politie te gijzelen wanneer er drie of minder in dienst zijn.

Kleding

Het is niet toegestaan om kleding aan te trekken via de kledingwinkel van overheidsdiensten zonder dat je hiertoe behoort. Hieronder verstaan we:

Politiekleding, wegenwacht kleding en ambulance kleding

Overheidsvoertuigen

Het stelen van overheidsvoertuigen is absoluut niet toegestaan tenzij je hier een hele mooie roleplay van kan maken. Een voorbeeld hiervan is wanneer een vriend/vrienden aangehouden worden en getransporteerd worden, dan kun je deze eventueel bevrijden door op een mooie roleplay manier de auto te stelen indien nodig. Als hier geen reden tot is (bv. wanneer de personen niet geboeid zijn en gewoon kunnen uitstappen), dan doe je dit ook niet.

New Life Rule

Wanneer je bent neergestoken, neergeschoten of bent neer gegaan op welke manier dan ook dient de ambulance ter plaatse te komen. Deze zal beslissen of je nog te redden valt, zoniet zal je doodverklaard worden. De ambulance zal dus altijd de roleplay leiden en zij beslissen uiteindelijk of je leeft of sterft. 

Wanneer je dood verklaard bent gaat de new life rule van kracht. Dit betekent dat je alles omtrent de roleplay waarin je je bevond vergeet. Indien je dus vermoord bent door iemand vergeet je ook wie dit was. Je vrienden, contacten, locaties, gebeurtenissen voor de huidige roleplay, etc… blijf je wel nog onthouden. Verder is het niet meer toegelaten om actief deel te nemen aan de roleplay waarin je je bevond indien deze nog steeds aan de gang is. Wanneer je bent dood verklaard zal de ambulance je wel nog recht helpen en meenemen naar het ziekenhuis. Zodra bij het ziekenhuis aangekomen ben je vrij om te gaan. 

Indien er geen ambulance aanwezig is kan de politie je nog steeds helpen indien aanwezig. Hier geldt dezelfde methode, zij beslissen of je het zal redden of niet.

Indien je bent dood verklaard en blijft doorpraten tegen de ambulance of ze geen gelijk heeft zal dit aanzien worden als FailRP. Ook het wegrennen nadat je bent recht geholpen zal aanzien worden als fail rp.

Indien je bent doodgegaan omwille van een bug, failrp of VDM/RDM is bovenstaande niet van toepassing.

Value Of Life

Deze regel komt op neer op één zin: Roleplay met gezond verstand.

Wanneer je aan roleplay doet, respecteer je de waarde van het leven van jouw karakter. Het is dus niet de bedoeling dat je zomaar van een brug gaat springen (van 20 meter hoog) om aan de politie te ontkomen. Ook is het niet de bedoeling, dat je gaat rennen wanneer een wapen op je gericht is (dat zal je in het echte leven ook niet doen!).

Report Aanmaken

Indien je iets wil rapporten, kan je dit doen door het volgende te typen in de chat:

/report [id] [reden]