Vijfhuizen RP Aanvullende regels

Naast de basisregels die beschreven staan in het #server-regels kanaal in de Discord zijn er nog een aantal aanvullende regels. We gaan er van uit dat je deze hebt doorgelezen. Bij het overtreden van de regels zal je aangesproken worden en in het geval dit meerdere keren voor komt kun je een ban oplopen.

Kleding

Zodra je in de stad komt zal je character verschijnen in de basic outfit, het is de bedoeling dat je deze zo snel mogelijk aanpast naar een persoonlijke outfit in één van de kledingwinkels. Het is voor inwoners niet toegestaan kleding aan te trekken van whitelisted jobs zoals ambulance, politie of wegenwacht.

Naamsverandering

Het is verplicht een realistische IC-naam te kiezen bij het aanmaken van je character. Indien je niet tevreden bent met je huidige IC-naam kun je een naamswijziging aanvragen via het #ticket-aanmaken kanaal in de Discord. Houd er rekening mee dat je dit eenmalig zonder kosten kunt laten wijzigen, de daaropvolgende keren kost het 50.000 in-game geld per wijziging. Het is niet mogelijk je IC naam te wijzigen als er een staff-zaak tegen je loopt of als je dit gebruikt om onder een IC situatie uit te komen.

Schelden en grof taalgebruik

Schelden in Vijfhuizen is mogelijk! Soms past dit gewoon bij je character, hier hebben wij geen problemen mee. In het geval dat er gescholden wordt met als enige doel iemand te kwetsen zal hier tegen opgetreden worden. Schelden met ziektes en op basis van genderidentiteit of seksuele voorkeur is niet toegestaan.

Character breaking

Tijdens een roleplay scenario wordt er van je verwacht dat je altijd in character blijft. Ook als je het ergens niet mee eens bent of wanneer je het vermoeden hebt dat er regels overtreden worden dien je in character te blijven. Vermeld dus nooit in de stad dat je een report of ticket gaat aanmaken of dat je op staff wacht. Uiteraard kun je tijdens het scenario een report indienen zodat staff-leden mee kunnen kijken, vermeld dit alleen niet in de stad.

Power gaming

Wanneer je een scenario zo weet te draaien dat er voor de andere partij geen enkele mogelijkheid of uitweg meer is kan dit gezien worden als power gaming. Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat gezien wordt als power gaming.
– Tijdens een politieachtervolging je appartement of woning in vluchten
– Tijdens een politieachtervolging met een duikpak het water in vluchten
– Tijdens een politieachtervolging je voertuig omwisselen bij de garages (dit geldt voor beide partijen)
– het spammen van commands als “persoon boeien” terwijl je niet achter een persoon staat die zich overgeeft

New life rule (toelichting)

Wanneer je neer gaat in de stad en de respawn teller begint te tellen dient er ambulance ter plaatse te komen. Afhankelijk van de verwondingen en situatie zal deze bepalen of je nog te redden valt of niet. Indien de ambulancier besloten heeft je dood te verklaren gaat je new life rule in. Wanneer er geen ambulancier beschikbaar is kan de politie je helpen, hier geldt hetzelfde als wanneer je geholpen zou worden door een ambulancier. In het geval er geen ambulance en geen politie aanwezig is kun je je laten dragen naar het ziekenhuis. In dit geval zul je als inwoner zelf moeten inschatten of de verwondingen dodelijk waren of niet. Zijn je verwondingen dodelijk blijf je liggen tot de respawn timer voorbij is en ga je naar het graf. Zijn de verwondingen niet dodelijk kun je je naar het ziekenhuis laten dragen. Wanneer dit niet realistisch ingeschat wordt door de inwoner valt dit onder FailRP. Zelfmoord plegen resulteert in een perma death, dit betekent dat je je character opgeeft en een naamsverandering zult aanvragen.

FailRP

Dit is een algemeen begrip voor roleplay die geen logica heeft of niet als roleplay gezien kan worden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat gezien wordt als FailRP.
– Het verkopen van vuurwapens aan inwoners die je niet kent of net nieuw zijn in de stad
– Het delen van geheime locaties met inwoners die je niet kent of net nieuw zijn in de stad
– Het mengen in achtervolgingen waar jouw character niets mee te maken heeft
– Het mengen in een roleplay tussen de politie en criminelen waar jouw character niets mee te maken heeft, houd hier afstand van
– Het meerdere keren achter elkaar plegen van dezelfde overval
– Het meerdere keren achter elkaar plegen van een overval met dezelfde gijzelaars
– Het opgeven van slechts lichte verwondingen aan een ambulancier terwijl dit niet het geval is

Rijgedrag

Zolang je auto in staat is om te blijven functioneren mag je hiermee blijven rijden. Het is toegestaan om offroad te gaan tijdens een politieachtervolging, houd er echter rekening mee dat de politie dit dan ook zal doen. GTA driving is niet toegestaan, hieronder vallen de zogeheten stunt jumps en van gebouwen of bruggen af rijden. Ook wordt er van je verwacht dat je rondom drukke plekken zoals Blokkenpark een gepaste snelheid aan houdt.

Overheidsvoertuigen

Het stelen van voertuigen die behoren tot een whitelisted job is niet toegestaan. Enige uitzondering hierop is het stelen van een politievoertuig wanneer je hier een degelijke RP van kunt maken. Bijvoorbeeld wanneer een bevriende inwoner achterin het voertuig geboeid zit. Greenzones Het is niet toegestaan inwoners te ontvoeren of shoot-outs te starten in het Diamond Casino. Deze beperking geldt niet voor mensen die het casino ingevlucht zijn tijdens een achtervolging. Voor overige locaties zoals Blokkenpark of de appartementen gelden deze beperkingen niet. Stemherkenning Het is niet toegestaan een inwoner te herkennen aan zijn/haar stem als de inwoner gezichtsbedekking draagt. Hieronder valt alles dat het volledige gelaat bedekt, enkel een bandana is dus geen volledige gezichtsbedekking. Wordt er bijvoorbeeld een bandana gedragen in combinatie met een pet en zonnebril geldt dit wel als volledige gezichtsbedekking. Het gebruik van een voicechanger is toegestaan, hou dit echter wel realistisch en voorkom dat dit door andere inwoners als irritant wordt ervaren.

Report aanmaken

Als je iets wilt rapporteren kun je dit doen door het volgende te typen in de command line:
/report [ID overtreder] [reden]
De ID’s van inwoners kun je zien door op [z] te drukken, de command line oproepen doe je met [t].
Ticket aanmaken
In sommige gevallen is het handiger een ticket aan te maken in het #ticket-aanmaken kanaal in de Discord. Dit geldt met name voor situaties die achteraf beoordeelt moeten worden door het staff-team. Als het gaat om onenigheden tussen spelers zullen we vragen je verhaal aan te vullen met clips. Zonder deze opnames is het voor het staff-team onmogelijk om hier een oordeel over te geven en zullen we in de meeste gevallen het ticket niet in behandeling kunnen nemen. Vanwege bovenstaand wordt het dus aangeraden om je gameplay op te nemen met een clip-programma.

Streamen

Streamen en het publiceren van opgenomen video’s is toegestaan. Indien je promotie wilt maken voor je stream of andere Vijfhuizen RP content wilt delen, kun je dat doen in het #media-kanaal. Vergeet niet om Vijfhuizen RP te vermelden in de titel zodat iedereen je content makkelijk kan vinden. Als je regelmatig op een positieve manier Vijfhuizen RP streamt krijg je de streamer-rol toegewezen met toegang tot het #contentkanaal. In uitzonderlijke gevallen kan het staff-team je vragen (een deel van) je video te verwijderen. Indien je weigert hier aan mee te werken kan dit bestraft worden met een ban.

Real world trading (toelichting)

Alle goederen die een inwoner heeft verkregen in Vijfhuizen blijven eigendom van Vijfhuizen RP. Dit geldt voor goederen als in-game geld, items, woningen en (donatie)voertuigen. Het is niet toegestaan deze goederen te ruilen voor echt geld of andere producten of diensten buiten Vijfhuizen RP.

Bug abuse

Wanneer je in de stad voordelen haalt uit game mechanics waarvan het aannemelijk is dat ze daar niet voor bedoelt waren valt dit onder bug abuse. We verwachten dat inwoners dit soort bugs direct melden aan het staff team zodat dit opgelost kan worden. Wanneer een inwoner verzuimt dit te doen zal dit een ban opleveren.

Whitelisted jobs

Vijfhuizen beschikt over een aantal zogeheten whitelisted jobs, dit zijn banen waarvoor je een sollicitatie dient te doen en een “schoon VOG” moet hebben. De banen die hier onder vallen zijn:
– Politie
– Ambulance
– ANWB
– CCD (Custom Cardealer)
– Diamond Casino
– Benny’s OMW
– RTV Vijfhuizen (Royal Taxi Verbond)

Bij de onderstaande whitelisted jobs is het toegestaan je buiten diensttijd bezig te houden met criminele activiteiten. Houd er wel rekening mee dat wanneer je werkgever je hierop betrapt, je het risico loopt ontslagen te worden.

– CCD
– Diamond Casino en Benny’s OMW
– RTV Vijfhuizen (Royal Taxi Verbond)
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Wanneer je wilt solliciteren bij een whitelisted job moet je een “schoon VOG” hebben. Dit houdt in dat je de laatste twee weken niet aanraking bent geweest met de politie. Boetes vallen hier niet onder.

Cooldown

Wanneer je van een whitelisted job naar een andere whitelisted job gaat zit hier een cooldown op van een week.

Corruptie

Corruptie is niet toegestaan bij whitelisted jobs. Het verkopen van in beslag genomen goederen of het verkopen van items waar je over beschikt vanwege je whitelisted job kan resulteren in een ban.

Criminele activiteiten

Ben jij van plan de criminele kant op te gaan in Vijfhuizen zorg er dan voor dat je goed op de hoogte bent van onderstaande regels.

Gangs

De maximale groepsgrootte van een gang of criminele organisatie bedraagt acht personen plus twee hangarounds. De maximale groepsgrootte tijdens een criminele activiteit bedraagt acht personen.

Gang-wars

Wanneer een gangmember dood gaat tijdens een gang-war mag deze persoon niet weer terug aankoppelen aan hetzelfde scenario of shoot-out, ook niet de volgende dag. Deze persoon hoort zich op de achtergrond te houden totdat het scenario is afgelopen. Echter, deze persoon weet wel na zijn/haar dood te herinneren dat er een rivaliteit was met de desbetreffende gang. Het einde van een gang-war hoeft niet te betekenen dat een van beide gangs volledig is uitgemoord, er kan ook een “oplossing” in roleplay gevonden worden om de spanning er even af te halen. Indien er een oplossing is gevonden betekent dat ook het einde van het scenario en kunnen alle gangmembers weer actief zijn in de rivaliteit. Het is niet de bedoeling dat de overige gangmembers de overleden gangmember informeren over zijn/haar dood.

Overvallen

Bij het plegen van een overval met geweld ben je vrij om de roleplay aan te gaan zoals je zelf wenst. Hierbij is de politie vrij om binnen te vallen zodra ze te weten komen dat je geen gijzelaar(s) of andere sterke onderhandelingspositie hebt. Het is niet toegestaan een vriend of vriendin te gijzelen die onderdeel is van het complot. Ook is het niet toegestaan je eigen winkel te overvallen met een verhaal tegenover de politie dat het je eigen winkel is. Verder kun je ook een overval plannen door middel van een creatieve roleplay aan te gaan. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld als legitiem bedrijf werkzaamheden verricht in het gebouw terwijl de overval wordt gepleegd. Dit kun je bij de politie aantonen door middel van een document. Hier zijn wel enkele regels aan verbonden.

Grote bank en juwelier:
Bij een overval op een grote bank of juwelier is het niet toegestaan om dit te doen aan de hand van documenten of een werkzaamheden roleplay. Staff zal hiervoor niet straffen, echter behoudt de politie het volledige recht om je document nietig te verklaren met de gevolgen van dien.

Kleine bank en servergebouw:
Overvallen aan de hand van een document zijn toegestaan. Houd er wel rekening mee dat de politie je document zal controleren op eventuele fouten en vermelde referenties kan controleren. Het simpelweg pakken van een kladblokje met /e notepad is niet toegestaan.

(Telefoon)winkels:
Betreffende de overvallen op (telefoon)winkels zijn de regels wat ruimer. Hier is het toegestaan om een roleplay op te zetten van bijvoorbeeld een klusjesbedrijf, met of zonder document. Het gebruik van enkel een kladblokje, tablet of clipboard bij deze overval is dus toegestaan.

Gijzelen

Het is niet toegestaan werknemers te gijzelen van whitelisted jobs wanneer deze in dienst zijn. Enige uitzondering hierop is dat het is toegestaan agenten te gijzelen tijdens een roleplay waarbij een overval of schietpartij reeds is gestart. Ook is het niet toegestaan inwoners op te wachten op triggers en spawn-locaties of het gijzelen van inwoners die bezig zijn met het behalen van hun rijbewijs.

Gevangenis

Het uitbreken uit de gevangenis door middel van het gijzelen van een RTV-medewerker is slechts één keer in de twee weken toegestaan per groep. Na een mislukte of door de politie verijdelde uitbraakpoging vervalt dus je recht op een uitbraak. Het ontsnappen uit de gevangenis door simpelweg naar buiten te lopen omdat de sloten niet of niet juist zijn ingeladen valt onder bug-abuse. De enige manier waarop dit wel toegestaan is, is wanneer je mogelijkheid ziet te ontsnappen wanneer er agenten naar binnen of naar buiten gaan.

Oplichten en ripdeals

Het is in Vijfhuizen niet toegestaan mensen te beroven of rip-deals te plegen. Enige uitzondering hier op is het afpakken van communicatiemiddelen (telefoon en portofoon) door officiële criminele organisaties.

Copbaiting

Het opzettelijk uitlokken van politie zonder hier enige noemenswaardige RP uit proberen te halen is niet toegestaan. Denk hierbij aan schoten meldingen maken of burn outs maken bij blokkenpark.

Overstap crimineel naar politie

Indien je de overstap maakt van het criminele leven naar de politie heb je een new life rule. Dit houdt in dat je geheime locaties en andere informatie die je hebt verkregen als crimineel niet mag doorspelen aan de politie. Ditzelfde geldt tevens als je van de politie naar het criminele leven gaat, informatie van politie en recherche mag niet gebruikt worden.Layout By Freddy De Echte